P3NL overlegt met minister Schippers over Toekomstagenda GGZ

19-10-2015

Op uitnodiging van minister Schippers (VWS) heeft P3NL, waar de NVO lid van is, deelgenomen aan het overleg over de Toekomstagenda GGZ. Jeroen Muller (voorzitter P3NL) heeft tijdens het gesprek uiteengezet hoe de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen aankijkt tegen gepast gebruik. Naast P3NL waren de volgende partijen aanwezig: LPGGZ, NVvP, GGZ NL, Meer GGZ, ZN, InEen, LVVP en V&VN.

De Toekomstagenda GGZ zet kwaliteit en doelmatigheid centraal. De minister heeft deze agenda aangekondigd in haar Kamerbrief ‘Kwaliteit loont’. Het overleg ging over de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut en de productstructuur GGZ. Het te ontwikkelen Kwaliteitsstatuut is de uitwerking van het rapport van de Commissie Meurs ‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep’.

Belangrijke boodschap van P3NL was dat kwaliteit leidt tot gepast gebruik voor elke GGZ-cliënt. Deze insteek werd positief ontvangen door andere partijen en zal als één van de belangrijkste uitgangspunten fungeren voor het vervolg om te komen tot de Toekomstagenda GGZ. In november zal het plan van aanpak voor de Toekomstagenda GGZ worden besproken.