Overzicht overbodige regels en administratie in de jeugdhulp

29-8-2019

12 juni jl. was de eerste Landelijke Schrapdag Jeugd. Op 29 locaties in het land zijn professionals vanuit 41 jeugdregio’s samengekomen om te inventariseren waar de grootste ergernissen zitten in hun werk. Ook orthopedagogen waren hierbij aanwezig. In de zomerperiode werd een overzicht van de overbodige regels en administratieverplichtingen gepresenteerd in het document ‘Paarse lijnen uit de landelijke schrapsessie jeugd’.

Resultaat van de schrapsessies is een lange lijst met punten waar professionals iedere dag last van hebben. Deze zijn gebundeld en geven het volgende beeld van de administratieve ergernissen:

  1. Tijdschrijven
  2. Beschikkingen
  3. Verantwoordingsprocessen aanbieders
  4. Controlerende instanties: accountants, inspectie en SKJ
  5. Toegang
  6. Verschillen binnen een regio tussen gemeenten


Op 4 september is er een tweede landelijke schrapdag Jeugd, dan gaan professionals het gesprek aan met de veroorzakers van de administratieve rompslomp, zoals bijvoorbeeld bestuurders van gemeenten en instellingen. In de periode ervoor worden bestuurders al benaderd met de vraag om met oplossingen te komen om een eind te maken aan de ergernissen. Als hulpmiddel zijn een aantal gewetensvragen voor hen opgesteld en weergegeven in een stroomschema.