Opvang gehandicapten

31-3-2017

Afgelopen week was er de nodige aandacht voor de opvang van gehandicapten. Eerst zondag 26 maart in het programma Nieuwsuur, waarin cliëntenorganisatie MEE aangaf dat naar schatting 500 kinderen en volwassenen geen plek kunnen krijgen in een instelling, terwijl zij dringend zorg nodig hebben. Een dag later bevestigde De Nederlandse Zorgautoriteit het signaal; de NZa vindt dat er actie nodig is voor ernstig gehandicapten die op de wachtlijst staan voor langdurige zorg. "Het is onacceptabel dat mensen met een verstandelijke beperking geen passende zorg ontvangen".

De NVO herkent de berichtgeving eveneens en is bij met de aandacht voor deze groep. Als NVO beschikken we niet over de getallen, maar NVO-leden herkennen de problematiek in hun eigen werksituaties. Dan gaat het bijvoorbeeld over kinderen of jongeren met een verstandelijke beperking én ingewikkeld gedrag. In grote instellingen is soms wel een plek te vinden, maar in groepen waar nog meer mensen wonen met vaak nog ingewikkelder gedrag, dat tot onveilige en onvoorspelbare situaties kan leiden, is dit al een stuk moeilijker. Ouders willen soms graag dat hun kind naar een vorm van dagbesteding en hobbyclubs kan blijven gaan. Particuliere initiatieven, waarbij dat in principe mogelijk is, houden, alle voorlichting ten spijt, de deuren vaak gesloten zodra de problematiek wat ingewikkelder wordt.

Ondersteuning voor ouders (ook emotioneel) en een gericht beleid bij grotere organisaties is broodnodig om het gesignaleerde vraagstuk te helpen oplossen. Orthopedagogen zouden hier bij uitstek een bijdrage aan kunnen leveren. Uiteraard is de NVO daarom bereid om over het vraagstuk als geheel mee te denken.