Oproep: Werkgroep POH GGZ

4-2-2016

Sinds de invoering van de Basis GGZ neemt de vraag naar de functie van POH-GGZ toe. De NVO krijgt hierover dan ook steeds meer signalen van leden. Deze signalen gaan bijvoorbeeld over de kwaliteitsborging van de POH-GGZ, de voorwaarden om in aanmerking te komen als POH-GGZ en de vergoeding van de POH-GGZ. Ook zijn er zorggroepen, instellingen en zorgaanbieders die de POH-GGZ grootschalig organiseren/detacheren. Soms ontstaat er, als gevolg van het Jeugdstelsel, een specifieke behoefte aan een POH-Jeugd.

De NVO wil deze signalen graag, gezamenlijk met leden, in kaart brengen om haar visie verder te ontwikkelen en acties te kunnen bepalen en ondernemen. Daarvoor hebben we input nodig van leden die ervaring hebben met de functie van POG-GGZ, bij voorkeur door leden die zelf een functie als POH vervullen óf daarbij nauw betrokken zijn.

Vragen die we willen beantwoorden zijn o.a.:

  • (Hoe) kan een POH’er bijdragen aan het beoogde stelsel van de GGZ en/of het jeugdstelsel?
  • (Hoe) kunnen wij als NVO bijdragen aan kwaliteitsborging van de POH?
  • (Hoe) kunnen pedagogen (meer) in beeld komen als potentiële POH’er?
  • (Hoe) kunnen we ervoor zorgen dat een pedagoog wordt vergoed als POH’er?
  • Hoe kunnen huisarts en POH-GGZ inspelen op vragen en behoeften in het jeugdstelsel?
  • Hoe kan een goede afstemming tussen POH-GGZ en een andere zorgaanbieder worden gerealiseerd?


Deelnemen?
Werkt u ook als POH-GGZ of heeft u op een andere manier raakvlakken met deze functie? En wilt u deelnemen deze werkgroep? Stuur dan een mail met een korte motivatie aan Cécile Salden (beleidsmedewerker) via c.salden@nvo.nl.

Wilt u daarbij ook aangeven of u ervaring hebt op het gebied van POH-GGZ (18+) of POH-jeugd(-GGZ)?
Alvast bedankt voor uw reactie.