Oproep: pedagogen als bijzondere curator

28-1-2016

Recent staat de bijzondere curator in jeugdzaken volop in de belangstelling. Een bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige in complexe scheidingen, gezag- en omgangsgeschillen. Over het algemeen wordt de rol van bijzondere curator vervuld door advocaten. Maar ook voor de rol van gedragswetenschappers in de functie van bijzondere curator is steeds meer belangstelling, ook vanuit de politiek. Zo is een gedragswetenschapper bijvoorbeeld in staat om op een goede manier met het kind te communiceren en zich een beeld te vormen van zijn of haar belangen. Hier liggen dus ook kansen voor orthopedagogen! In de regio Breda loopt op dit moment een pilot waarbij een aantal specifiek opgeleide gedragsdeskundigen benoemd worden als bijzondere curator. Hier zijn ook NVO leden bij betrokken. In 2016 wordt deze pilot geëvalueerd.

Vanwege de wildgroei aan bijzondere curatoren – in principe mag iedereen zich bijzondere curator noemen – is er een klankbordgroep in het leven geroepen om deskundigheidseisen te formuleren voor bijzondere curatoren. Ook vanuit de NVO zit hier een afgevaardigde in, naast organisaties als de Raad voor Rechtsbijstand, NIP, VNJA (jeugdrechtadvocaten), vFAS (familierechtadvocaten en scheidingsmediators), vertegenwoordigers van de rechtbanken en hoven en de Nederlandse orde van advocaten. Deze klankbordgroep is met een concept notitie gekomen betreffende de kennis- en vaardigheidseisen aan bijzondere curatoren, ook voor de gedragswetenschappers.

Deze concept notitie legt de NVO graag ter consultatie voor aan haar leden. Bent u actief als bijzondere curator of als mediator, of bent u op een andere manier betrokken bij dit onderwerp, meldt u zich dan bij Marlijn de Vries (beleidsmedewerker) via mj.devries@nvo.nl. U krijgt de concept notitie dan toegestuurd. Wij hechten veel waarde aan uw reactie.