Oproep ontwikkelagenda Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

20-5-2016

De Jeugdwet vraagt om een cultuurverandering: een nieuwe manier van denken en handelen van professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming. Doel is om nog betere hulp te bieden aan kinderen en jongeren voor wie dat nodig is. De Ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen (vanuit het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming, PPJJ) is in 2016 en 2017 een vliegwiel voor deze transformatie. Centraal daarbij staan de elementen van de gemeenschappelijke basis die voor alle professionals geldt. Samen met professionals; kinderen, jongeren en hun naasten; aanbieders en gemeenten gaan we in de praktijk werkende weg leren en reflecteren. We doen dit door ervaringen uit de praktijk te delen, verder te ontwikkelen en als kennis te ontsluiten.

Oproep aan u:
U ziet in de praktijk dagelijks de veranderingen en ontwikkelingen binnen het jeugddomein. Daarom doen we een oproep aan u!
• Kent u aansprekende initiatieven of werkwijzen rondom de gemeenschappelijke basis? Kunnen deze verder gebracht worden, of kan hierover kennis gedeeld worden via de Ontwikkelagenda?
• Heeft u een bepaalde kennisvraag of herkent u een bepaalde kennisvraag onder de professionals binnen uw organisatie? Wat wilt u leren om de gemeenschappelijke basis handen en voeten te geven? En hoe wilt u leren en kennis vinden?
• Heeft u bepaalde informatie die gedeeld moet worden of heeft u ideeën over hoe professionals willen leren?
• Kent u een kind, jongere, naaste of professional van wie we allemaal kunnen leren en die we echt zouden moeten spreken in het kader van de ontwikkelagenda?
• Kent u een gemeente die de transformatie op een effectieve manier aanjaagt en professionals op een innovatieve manier faciliteert?

Laat het weten via:
• Twitter uw inzicht met als hashtag #TJ (transformatie jeugd)
• Mail een korte toelichting van uw initiatief of voorbeeld, met uw naam en contactgegevens en die van een betrokken professional of projectleider naar samenbeter@professionaliseringjeugdhulp.nl.
• Sluit u aan bij de LinkedIn groep professionalisering jeugd van de transformatiewerkplaatsen, en doe mee aan de discussies

Vanuit Samen beter, Beter samen wordt de door u gedeelde kennis verder gebracht. Heeft u vragen over de Ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen? Mail dan naar samenbeter@professionaliseringjeugdhulp.nl. Projectleiders van de Ontwikkelagenda zijn ActiZ, MOgroep, LOC, VNG, NJi en MOVISIE. 

Lees hier meer over de ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen of het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming (PPJJ).