Oproep: klankbordgroep kindermishandeling

8-4-2016

De NVO is op zoek naar actieve en enthousiaste leden voor een nieuw op te richten klankbordgroep kindermishandeling. Heb jij in je werk als pedagoog te maken met kindermishandeling of heb je op een andere manier affiniteit met dit onderwerp én wil je de stem van pedagogen met betrekking tot dit onderwerp laten horen: meld je dan aan!

De NVO is op verschillende manier nauw betrokken bij het thema kindermishandeling. Hier informeerden wij u al eerder over via onze wekelijkse digitale nieuwsbrief en onze website. Zo sprak de NVO in februari 2016 samen met andere branche- en beroepsverenigingen in een brief aan de staatssecretaris haar ernstige bedenkingen uit over de aanpassing van de meldcode betreffende ‘verplichte registratie’. Daarnaast heeft de NVO eind 2015 meegewerkt aan een door VWS uitgevoerde QuickScan naar de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, werd in februari 2016 de richtlijn kindermishandeling gepubliceerd (vanuit het richtlijnprogramma jeugdhulp en jeugdbescherming, een initiatief van NVO, NIP en BPSW) en heeft de NVO veelvuldig contacten met de Taskforce kindermishandeling.

Er speelt dus veel op het gebied van kindermishandeling. Ook de komende periode. Met de klankbordgroep willen we als NVO een platform creëren die we kunnen raadplegen en om feedback kunnen vragen. En u kunt op uw beurt als pedagoog invloed uitoefenen op wat er in uw werkveld gebeurt. De klankbordgroep zal ongeveer 3 keer per jaar bijeen komen. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Marlijn de Vries (beleidsmedewerker) via mj.devries@nvo.nl.