Oproep! Focusgroep over beroepsgeheim in de samenwerking tussen sociale en zorgprofessionals

31-3-2017

In opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) is in de periode december 2016 – januari 2017 een quickscan uitgevoerd onder professionals uit tien verschillende beroepsverenigingen over het thema ‘de omgang met het beroepsgeheim in de samenwerking tussen sociale en zorgprofessionals’. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder RVS advies over ‘netwerkzorg’ dat nog in voorbereiding is. Ook de NVO nam deel aan dit onderzoek.

De resultaten van de quickscan wil de RVS nu gebruiken bij vervolgonderzoek in de vorm van een focusgroep. Hiervoor zoeken zij 2 uitvoerende professionals en twee leidinggevenden die mee willen doen in de focusgroep. Deelname is eenmalig, de bijeenkomst duurt in totaal 2 uur en zal 2 mei a.s. in Den Haag plaatsvinden.

Heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met Diana Visser via d.visser@nvo.nl.