Oproep familiemediators

6-7-2018

Bent u familiemediator en wilt u meedenken over de herziening van het familieprotocol MfN? Wij zoeken NVO-leden die werkzaam zijn als familiemediator en hun input willen geven op de vraag:

Welke psychologische en pedagogische kennis en vaardigheden zou elke familiemediator zijnde géén gedragsdeskundige, minimaal moet hebben?”

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft besloten tot een herziening van het familieprotocol. Daarvoor is een commissie ingesteld. NVO-lid Gerda de Boer neemt deel aan deze commissie.
De herziening is primair gericht op het formuleren van de taken, verantwoordelijkheden en kwaliteitseisen van de familiemediator MfN anno 2019.

In de commissie is onder andere gesproken over:

  • Welke (soorten) beroepsopleidingen komen in aanmerking voor de functie familiemediator?
  • Welk minimaal opleidingsniveau (voltooide beroepsopleiding) zou nodig zijn voor dit werk? HBO+ of WO+?
  • Is ‘familiemediation’ de juiste (duidelijkste) naam voor de verschillende activiteiten die door de verschillende professionals (in de functie van familiemediator) worden verricht (misschien moeten categorieën toegevoegd worden zoals scheidingsmediation, ouderschapsmediation, nalatenschapsmediation, etc.)?
  • Wat is de (gewenste) positie van de familiemediator in het beroepenveld dat zich bezighoudt met familiekwesties (mede met het oog op de acties/plannen van de twee ministeries, zoals verwoord in hun brief van 9 mei 2018 aan de Tweede Kamer)?


De werkgroep herziening familieprotocol is het er momenteel over eens dat elke familiemediator anno 2019 tenminste in staat moet zijn bij de prémediation de juiste diagnose te stellen: Welke expertise is nodig in deze kwestie? Beschik ik daar zelf over? Wie kan ik ‘inhuren’, naar wie kan ik verwijzen c.q. met wie kan ik samenwerken t.b.v. deze kwestie? De eis die men wil stellen aan de familiemediator anno 2019 is dat hij/zij tenminste de moeilijkste, meest complexe familiekwesties moet herkennen.

Iedere discipline verenigd in de MfN zal nu de kennis van en vaardigheden in de eigen deskundigheid formuleren die bij de andere discipline minimaal aanwezig moeten zijn om zich familiemediator te mogen noemen. Concreet betekent dit dat de beroepsgroep van gedragsdeskundige mediators (NVO, NIP) op een rij moet zetten welke psychologische en pedagogische kennis en vaardigheden elke andere familiemediator minimaal ook moet hebben. Niet met het doel dat die andere discipline vervolgens het werk van de gedragsdeskundige familiemediator gaat doen, maar uit oogpunt van signalering, diagnose, verwijzing, verwachtingsmanagement en multidisciplinaire samenwerking.

Bent u geïnteresseerd in deelname en wilt u uw kennis over dit onderwerp delen? Wij horen graag uw reactie voor 20 juli. Uw reactie en eventuele vragen kunt u mailen naar Marieke Visser.

Het huidige familieprotocol vindt u hier.