Oproep: Denk mee over het toezicht in het Sociaal Domein

18-5-2016

Bent u als professional in het Sociaal Domein betrokken bij de zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare volwassenen? Weet u wat succesvolle en belemmerende factoren zijn? Ziet u mogelijkheden om de kwaliteit en samenhang van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare volwassenen te verbeteren? Dan zijn de samenwerkende inspecties benieuwd naar uw ervaringen en horen ze graag uw mening.

De samenwerkende inspecties hebben de opdracht het toezicht op de gezamenlijke zorg en ondersteuning aan kwetsbare volwassenen te ontwikkelen. Het gaat om zorg en ondersteuning in de breedste zin van het woord; op het vlak van werk en inkomen, dagbesteding, wonen, veiligheid en gezondheid.

De inspecties betrekken in de ontwikkeling van het toezicht graag ook uw ervaring en mening en organiseren daarom een online brainstorm. De brainstorm is gestart op 17 mei en loopt tot 29 mei.

U kunt via deze link meedoen met de online brainstorm. De brainstorm start op nadat u zich heeft aangemeld met uw naam en e-mailadres. U kunt deze link ook doorsturen naar uw collega’s.