Oproep! Deelname onderzoek naar POH-Jeugd

2-6-2017

De functie Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd (POH-jeugd) is volop in ontwikkeling en deze ontwikkelingen worden door velen met belangstelling gevolgd. Het bieden van hulp dicht bij huis en zo vroegtijdig en snel mogelijk worden van belang geacht. De ontwikkeling van de POH-Jeugd functie kan in dit licht worden bezien. Echter is er op dit moment nog onvoldoende kennis over wie deze functie in de praktijk bekleedt en hoe deze wordt ingevuld, over de gebruikte constructies en financiering, in hoeverre de orthopedagoog in deze functie van meerwaarde zou kunnen zijn en over ervaringen van betrokkenen en best practices.

De NVO heeft de Rijksuniversiteit Groningen opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar de functie POH-jeugd en de toegevoegde waarde van de orthopedagoog in deze functie. Om de kennis over de POH- Jeugd functie te vergaren, worden huisartsen en jeugd- POH’ers uitgenodigd om bij te dragen aan dit onderzoek, door middel van het invullen van een vragenlijst en/of het in gesprek gaan over deze functie.

Bent u of kent u een praktijkondersteuner jeugd GGZ en wilt u meewerken aan dit onderzoek, dan kunt u zich aanmelden bij Ton Jonker, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen, via T.G.Jonker@rug.nl.

Wilt u deelnemen in de begeleidingscommissie van dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Marlijn de Vries via mj.devries@nvo.nl. Alvast bedankt voor uw reactie!