Oproep deelname knelpuntenanalyse voor richtlijn seksualiteit en richtlijn angst

22-12-2016

Vanuit de beroepsverenigingen NVO, BPSW en NIP zijn de afgelopen jaren 14 richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld. In 2017 maken we een start met (de voorbereiding van) twee nieuwe richtlijnen. In dit bericht willen we je vragen of je wilt deelnemen aan een knelpuntenanalyse, waarin de geschiktheid voor de ontwikkeling van een richtlijn bepaald wordt.

Nieuwe richtlijnen!?
In 2016 is onderzocht aan welke nieuwe richtlijn(en) behoefte is. Via diverse kanalen (denk aan: branche, beroeps- en cliëntenorganisaties en sociale media) hebben we professionals en cliënten in een enquête gevraagd welke onderwerpen de voorkeur hebben. Vervolgens zijn een praktijkpanel, het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, de cliëntentafel en een aantal wetenschappers geraadpleegd. Op basis van deze input zijn twee onderwerpen geselecteerd voor het uitvoeren van een knelpuntenanalyse, namelijk:

  1. Seksualiteit (bevorderen van seksueel gezond gedrag/preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag/seksuele ontwikkeling)
  2. Angst en/of trauma


In een knelpuntenanalyse wordt de geschiktheid voor de ontwikkeling van een richtlijn bepaald en worden scope en uitgangsvragen geformuleerd. Zoals je hierboven ziet zijn de thema’s nog breed geformuleerd. In een knelpuntenanalyse zal het onderwerp afgebakend worden.

Deelnemen aan een knelpuntenanalyse?
Voor een knelpuntanalyse nodigen we een aantal deskundigen (cliënten, praktijkprofessionals en wetenschappers) uit die in twee zittingen van één dagdeel in Utrecht (vlakbij CS) onder leiding van de Argumentenfabriek deze klus gaan klaren. Voor deelname ontvang je een vacatievergoeding.

De volgende momenten zijn gepland:

Knelpuntenanalyse Seksualiteit
1e dagdeel:

  • Maandag 23 januari - 9.30-12.30 uur (BCN Utrecht CS)

2e dagdeel:

  • Maandag 23 januari - 14.00-17.00 uur (BCN Utrecht CS)


Knelpuntenanalyse Angst en/of trauma
1e dagdeel:

  • Maandag 30 januari - 9.30-12.30 uur (BCN Utrecht CS)


2e dagdeel:

  • Maandag 30 januari - 14.00-17.00 uur (BCN Utrecht CS)


Kortom
Heb je (praktijk)expertise op het gebied van seksualiteit of angst en/of trauma en wil je deelnemen aan een knelpuntenanalyse, dan horen wij graag van je bij welke bijeenkomst(en) je aanwezig kunt zijn. Dat kan door een mail te sturen naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl met je naam en beschikbaarheid vóór 12 januari 2017. In diezelfde week laten we je weten of je geselecteerd bent voor (één van) de bijeenkomsten en versturen we meer informatie. Ken je iemand anders die mogelijk zou willen deelnemen? Stuur dit bericht gerust door.