Oproep! Deelname aan onderzoek voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp

9-9-2016

Voor een onderzoek naar de rol van de gekwalificeerde gedragswetenschappers bij de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp zoeken wij gekwalificeerde gedragswetenschappers (o.a. orthopedagogen-generalist of gz-psychologen). We vragen om medewerking aan een interview of deelname aan een focusgroep (1 bijeenkomst).

De interviews en focusgroep zijn onderdeel van een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Hogeschool Leiden, Lectoraat residentiële jeugdzorg in opdracht van NVO en NIP.
Aanleiding voor het onderzoek zijn vragen over de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp, die in de Jeugdwet is ingevoerd op 1 januari 2015. Dit blijkt uit signalen uit het werkveld én uit vragen van de Tweede Kamer aan staatssecretaris Van Rijn (dd. 24 maart 2016). Een deel van deze vragen en onduidelijkheden heeft betrekking op de inzet en de rol van de gekwalificeerde gedragswetenschapper. Voordat de rechter een machtiging voor een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp kan afgeven moet er een instemmingsverklaring zijn van de gekwalificeerde gedragswetenschapper. Zo is het de vraag of, en hoe de gekwalificeerde gedragswetenschapper de voorwaarden moet toetsen die worden verbonden aan de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp. Daarbij zijn er (beroepsethische) vragen over de rol van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Tot op heden is ook weinig aandacht besteed aan de vraag wat de gevolgen zijn van de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp voor de jeugdige, in termen van ontwikkelingspsychologische aspecten en de pedagogische waarde. Het onderzoek is bedoeld om te zien wat de rol en betekenis is in de praktijk van de gekwalificeerde gedragswetenschapper bij het opstellen van de instemmingsverklaring voor een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp. Daarnaast de vraag hoe gekwalificeerde gedragswetenschappers aankijken tegen de ontwikkelingspsychologische en pedagogische waarde van de voorwaardelijke machtiging en op welke wijze een verdere optimalisering noodzakelijk is.

Voor meer informatie of als u zich wil aanmelden, dan kunt u een e-mail sturen aan dr. M.A.J. (Menno) Ezinga (ezinga.m@hsleiden.nl) of, mevrouw mr. S.J.C. (Susanne) Höfte (hofte.s@hsleiden.nl). Bij de NVO kunt u voor meer informatie terecht bij Marlijn de Vries (beleidsmedewerker) via mj.devries@nvo.nl.