Oproep aan Kabinet, OMT en veiligheidsregio’s: Maak specifiek coronabeleid voor jeugd

9-9-2020
Afbeelding: Zorg voor de jeugd


Bescherm kinderen en jongeren tegen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts - waaronder de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd - , gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team en de veiligheidsregio's.

De experts pleiten ervoor om niet alleen een regionale escalatieladder in te voeren, maar om ook voor elke escalatiefase te kijken welke maatregelen moeten gelden voor kinderen en jongeren. Daarbij is een goede afweging nodig tussen een veilige samenleving en een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De coronamaatregelen hadden tijdens de eerste maanden van de crisis veel invloed op kinderen en jongeren. Vaak was het contact met belangrijke volwassenen en leeftijdsgenoten verboden. Onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en vrije tijd stonden onder druk. Voor hun ontwikkeling hebben kinderen en jongeren juist contact nodig met anderen die hen stimuleren, uitdagen en begeleiden.

Daarom is het nodig specifiek coronabeleid voor jeugd te maken, kortom: houd rekening met de grote druk op gezinssystemen die ontstaat door coronamaatregelen; geef docenten en andere professionals die met kinderen werken zoals jeugdhulpprofessionals en sportcoaches voorrang bij het testen; en heb aandacht voor de groeiende jeugdwerkeloosheid en een verminderd perspectief op werk of stage van jongeren.

Download: