Opleidingsbesluit OG ondertekend door koning en minister

11-10-2019

Afgelopen week informeerde VWS de NVO over de voortgang van het Opleidingsbesluit OG. Dit besluit is door de Koning ondertekend en daarmee is de opname van de OG in de Wet BIG formeel helemaal rond. De minister zal het besluit binnenkort in de Staatscourant publiceren. Zodra dat het geval is, zal de NVO dat via haar reguliere kanalen laten weten.

De ondertekening van het besluit door de Koning is de laatste stap in het parlementaire proces. Het Opleidingsbesluit regelt dat orthopedagogen-generalist zich, vermoedelijk met ingang van 1 januari 2020, kunnen  aanmelden bij het BIG-register. Over hoe dit in zijn werk gaat informeren we u op korte termijn uitgebreider. In het opleidingsbesluit staan o.a. de eisen aan de opleiding OG, het overgangsrecht voor iedereen die nu al OG is en randvoorwaarden voor registratie in het BIG-register. Ook kunnen de opleidingsinstellingen zich klaar maken om hun aanwijzing aan te vragen bij de minister. Dit is van belang voor de nieuwe opleidingsgroepen OG die ná 1 januari 2020 starten.

Voor meer informatie en veel gestelde vragen zie het themadossier OG in de BIG op onze website.