Op vrijwillige basis onderzoek in het belang van vluchtelingenkinderen doen? Meld u aan!

1-12-2017

Op 2 februari 2018 verzorgt het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, een training voor een nieuwe groep orthopedagogen en psychologen die rapportages willen maken waarmee het belang van vluchtelingenkinderen wordt ingebracht in de vreemdelingenprocedure. De rapporteurs beschrijven wat de mogelijke uitkomsten van de procedure betekenen voor het ontwikkelingsbelang van het kind. De advocaat maakt de vertaalslag naar de juridische termen in het vreemdelingenrecht. Het Expertisecentrum werkt hierbij samen met NVO- en NIP-leden die zijn getraind in de Best Interests of the Child (BIC)-methodiek en zelfstandig onderzoeken uitvoeren.

Interesse in het verrichten van diagnostisch onderzoek bij vluchtelingenkinderen in vreemdelingenprocedures? Meldt u zich dan voor de training aan vóór 5 januari. Stuur hiervoor een e-mail met uw telefoonnummer, een korte motivatie en een CV naar Marieke Visser: m.visser@nvo.nl.

Nieuwe training in de BIC-methodiek
In 2018 willen we een nieuwe groep orthopedagogen en psychologen trainen in de Best Interests of the Child (BIC)-methodiek zodat het netwerk van gedragswetenschappers die deze onderzoeken doen zich uitbreidt. Het volgen van de training is een voorwaarde om te worden opgenomen in de pool van vluchtelingenkinderen rapporteurs. Voor de toelating tot de training letten wij op lidmaatschap (NVO, NIP), affiniteit/ervaring met de doelgroep, enkele jaren relevante werkervaring en kennis en vaardigheid als het gaat om diagnostisch onderzoek. Als u zich wilt aanmelden voor de training, vermeld deze informatie dan in uw mail.

De leden van de pool werken voorlopig op vrijwillige basis. De leden ontvangen een vergoeding voor reiskosten van en naar locaties waar onderzoeksgesprekken plaatsvinden. Geaccrediteerde scholingsdagen, training, intervisie kunnen leden meetellen voor (her)registratie. De coördinatie ligt in handen van het Expertisecentrum in Groningen.

Achtergrond rapportages
De pool bestaat sinds het voorjaar 2016 en telt 75 orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen. De leden van de pool stellen gedragswetenschappelijke rapportages op conform de BIC-methodiek. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind vereist dat de belangen van het kind een eerste overweging vormen bij elk besluit dat een kind raakt. Eén van de doelstellingen van het Expertisecentrum is dat deze belangen van het kind ook daadwerkelijk worden meegewogen bij een besluit in een vreemdelingenprocedure. Dit doel wordt verwezenlijkt door diagnostisch onderzoek naar het belang van het kind en het opstellen van rapportages die in de vreemdelingenprocedure worden ingebracht. In de rapportage wordt een deskundigenadvies uitgebracht over het belang van het kind in de betreffende casus.

Als rapporteurs beschrijft u wat de mogelijke uitkomsten van de procedure betekenen voor het ontwikkelingsbelang van het kind. De advocaat maakt de vertaalslag naar de juridische termen in het vreemdelingenrecht. U houdt zich daarbij aan de beroepsethische normen. Daarvoor is een checklist beschikbaar. Het Expertisecentrum heeft veel waardering voor de inzet, betrokkenheid en bevlogenheid van de leden van deze pool en voor de kwaliteit van de rapportages. Met deze pool van deskundigen kunnen veel meer kinderen bereikt worden en wordt de positie van het belang van het kind in het vreemdelingenrecht verstrekt.

Gevraagde inzet
Als u zich aanmeldt voor de training wordt verwacht dat u beschikbaar bent voor in totaal minimaal twee onderzoeken. Een onderzoek kost ongeveer een dag (voorbereiding en onderzoeksgesprek) en het uitwerken kost twee à drie dagen. De onderzoeken vinden plaats door heel Nederland, waarschijnlijk ook in de regio waarin u woont. U kiest zelf uit welke onderzoeken u wilt opstarten en waar. U voert de onderzoeken zelfstandig of samen met een co-onderzoeker uit, en bij vragen kunt u overleggen met het Expertisecentrum.

Activiteiten en informatie
Ieder jaar wordt een inspirerende terugkomdag georganiseerd voor alle rapporteurs. Daarnaast vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats waarbij dit thema centraal staat. Bijvoorbeeld op 12 december de lezing “Kinderrechten op de vlucht”, u kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Alle relevante informatie voor u als orthopedagoog of psycholoog en acties die de NVO en het NIP ondernemen voor vluchtelingenkinderen zijn beschikbaar via de themadossiers  Vluchtelingenkinderen op de websites van de NVO en het NIP.

Klik hier voor meer informatie over het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht.