Ook in 2019 nog fiscale aftrek voor studiekosten

26-10-2018

De belastingaftrek voor studiekosten (scholingsaftrek) blijft in ieder geval in 2019 behouden. Het kabinet wilde de aftrekmogelijkheid met ingang van 2019 schrappen, en dat is nu (opnieuw) uitgesteld. Dit betekent concreet dat de fiscale studieaftrek in 2019 nog blijft bestaan en u dus ook in 2019 uw studiekosten nog kunt aftrekken.

In het regeerakkoord van Rutten III staat beschreven dat het kabinet de intentie heeft om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening. Omdat de uitwerking een nader uitgebreid voorbereidingstraject met verschillende partijen vergt, is vooralsnog besloten dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Deze maatregel zal op een later moment worden opgenomen in een nog nader te bepalen ander wetsvoorstel. De NVO houdt de voortgang nauwgezet in de gaten en informeert u bij relevante ontwikkelingen.

Voor meer informatie: