ONVZ zet continuïteitsbeleid GGZ voor OG voort in 2016

14-1-2016

Zorgverzekeraar ONVZ heeft aangegeven het continuïteitsbeleid in de Generalistische Basis GGZ ook in 2016 voort te zetten voor de orthopedagoog generalist (NVO) en de kinder- en jeugdpsycholoog (NIP). Het beleid is bedoeld voor kinderen die tijdens een GGZ-behandeling in de Basis GGZ bij een orthopedagoog generalist of kinder- en jeugdpsycholoog in behandeling zijn en de behandeling na hun 18de verjaardag moeten voortzetten. Het beleid van ONVZ vindt u in de polisvoorwaarden (artikel 23, Generalistische Basis GGZ).

NVO en NIP pleiten voor continuïteitsbeleid
De NVO en het NIP pleiten voor deze overgangsregeling bij alle zorgverzekeraars, omdat het in belang is van het kind om de behandeling bij dezelfde zorgverlener te kunnen voortzetten. Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 heeft een aantal zorgverzekeraars de OG en K&J-psycholoog niet meer benoemd als hoofdbehandelaar in de Generalistische Basis GGZ. Actie van beide beroepsverenigingen was daarom noodzakelijk. Op nadrukkelijk verzoek van de NVO en het NIP heeft een aantal zorgverzekeraars een overgangsregeling getroffen voor beide beroepsgroepen. De NVO gaat ervan uit dat een overgangsregeling niet meer noodzakelijk zal zijn als de OG in de Wet BIG is opgenomen. Op dit moment is dat echter nog niet het geval.

Overzicht zorgverzekeraars
Een overzicht van zorgverzekeraars die aan de oproep van de NVO en het NIP gehoor hebben gegeven, vindt u op het ledengedeelte van onze website onder ‘Themadossiers’ > ‘GGZ’.