Onderzoek tekorten Jeugdhulp en plannen voor vernieuwing

12-10-2018

Er komt een onderzoek naar tekorten in de jeugdhulp. Daarnaast is er voor de komende drie jaar 108 miljoen beschikbaar voor plannen voor vernieuwing van de jeugdhulp.

Diverse gemeenten en regio’s kampen met forse tekorten op de jeugdhulp. Minister De Jonge (VWS) gaat in een dertigtal gemeenten een onderzoek laten doen naar omvang en oorzaken. Sommige gemeenten hebben juist een overschot. Daarom worden 15 gemeenten met een tekort en 15 met een overschot onderzocht. Ook komt er een analyse naar de volumegroei in de jeugdhulp en worden de toekenningen geanalyseerd van het fonds tekortgemeenten. De resultaten worden dit voorjaar gepresenteerd. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de tekorten. De Jonge sluit niet uit dat er meer geld bij komt, maar wil ook niet op de uitkomsten vooruitlopen zei hij onlangs in een algemeen overleg met de Tweede Kamer.

Daarnaast is er geld beschikbaar voor vernieuwing van de jeugdhulp. De 42 jeugdzorgregio’s hebben hiertoe een aanvraag ingediend. De komende drie jaar is er 108 miljoen euro te verdelen. Voor 1 december wordt duidelijk of de aanvragen gehonoreerd worden. De plannen moeten onder meer passen in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Ook de aansluiting met het ‘Samen doen wat Werkt’ is belangrijk.

De NVO wil graag, samen met anderen, dat kennis in de jeugdhulp optimaal wordt benut en denkt dat onze leden daaraan een bijdrage kunnen leveren. We zijn benieuwd hoe zich dat verhoudt met plannen die gemeentes nu aanleveren.

>Rapport Actieprogrogramma Zorg voor de jeugd