OG’ers in opleiding krijgen workshop over beroepscompetentieprofiel

3-2-2016
Afbeelding: Foto workshop OG RINO Zuid 29-1 (3)

Op vrijdag 29 januari verzorgde de NVO een workshop over het beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist (BCP OG) voor een in januari gestarte groep opleidelingen. 
Achttien enthousiaste kandidaten uit verschillende werkvelden maakten kennis met het beroepscompetentieprofiel voor de OG. In dit beroepscompetentieprofiel staat wat een OG’er is, kan en doet. En het maakt werkgevers, zorginkopers en beleidsmakers duidelijk wat zij van de orthopedagoog generalist kunnen verwachten.

Het BCP is in juni 2014 door de NVO gepubliceerd en wordt inmiddels geïmplementeerd binnen de OG-opleidingen. Op basis van de geformuleerde competenties en kenmerkende beroepssituaties in het BCP kunnen de OG’ers in opleiding formuleren wat ontwikkelpunten zijn en hoe zij hieraan willen werken. 

Bent u ook NVO orthopedagoog generalist en wilt u een schriftelijk exemplaar van het BCP ontvangen, stuur dan een email met uw contactgegevens naar Marlijn de Vries (beleidsmedewerker) via mj.devries@nvo.nl.