OG in de BIG: Internetconsultatie van start!

22-12-2017

Op 21 december publiceerde de minister van VWS de internetconsultatie over de voorgenomen wijzigingen van de Wet BIG. Eén van de wijzigingen is het voorstel om het beroep orthopedagoog-generalist als artikel 3 beroep op te nemen in de Wet BIG. Daarnaast regelt het wetsvoorstel o.a. dat de herregistratie voor de artikel 3 beroepen wordt uitgebreid: naast werkervaring telt in de toekomst ook deskundigheidsbevordering mee. Voor orthopedagogen-generalist is dat niets nieuws onder de zon; dat vereist herregistratie OG al sinds jaar en dag. Het wetsvoorstel voorziet ook in geactualiseerde deskundigheidsbeschrijvingen van de beroepen gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten.

Leden van de NVO zagen reikhalzend naar deze eerste formele stap uit; de beoogde opname van de OG in de BIG is nu immers openbaar en wij allen kunnen onze steun betuigen. Maak gebruik van uw recht om uw mening te geven en roep uw collega’s, uw werkgever, uw cliënten en andere betrokkenen op om dat ook te doen. Uiteraard  zal de NVO ook als vereniging reageren.

De internetconsultatie staat nog open tot 18 februari 2018. Daarna gaat het voorstel naar de Raad van State. Die beoordeelt de voorstellen o.a. op nut en noodzaak en neemt in dat kader de reacties van de internetconsultatie mee. Een positief oordeel van de Raad van State is vereist om het wetsvoorstel aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer. VWS hoopt dat het daar vóór de zomervakantie ligt. Daarna spreekt de Eerste Kamer zich uit en als die het ook goedkeurt wordt het daarna van kracht.

Lees verder in het dossier OG in de BIG op onze website.