NVO verwijdert podcast thuiszittende leerlingen

29-6-2020

Het vraagstuk thuiszittende leerlingen gaat de NVO aan het hart. De afgelopen weken ontstond er veel onrust door onze podcast daarover. De NVO berichtte hierover al in haar nieuwsbrief en op haar website. De toon en formulering in de podcast blijft een evenwichtige discussie over thuiszittende leerlingen in de weg staan. Daarom besloot het NVO-bestuur vandaag om die te verwijderen.

Uitgangspunt van de NVO is dat de orthopedagoog samen met ouders, leerlingen en andere betrokkenen oplossingen zoekt. Dat is één van de principes in onze beroepscode. Vanuit dat principe werken wij bijvoorbeeld ook actief mee aan de invoering van de Wet zorg en dwang in de gehandicaptenzorg.

De vraag of de handelswijze in de podcast inhoudelijk verantwoord is, is niet te beantwoorden. Daarvoor biedt die te weinig inzicht en context. Professionals zijn gewend zich over hun handelswijze te verantwoorden; dat gebeurt primair en voorzien van de benodigde context binnen de beroepsgroep zelf. 

Leden van de NVO geven aan dat zij samen willen verkennen hoe de beroepsgroep kan bijdragen aan het vraagstuk thuiszittende leerlingen. Een volgende podcast is een van de vormen. Daarnaast gaan wij verder in gesprek met ouderverenigingen en hebben wij een dossier op onze website, dat wij steeds aanvullen.

Het bestuur hoopt dat er nu ruimte en openheid ontstaat om het gesprek te voeren over dát waarom het gaat: verschillende oplossingsrichtingen voor thuiszittende leerlingen.

Gerard van Egmond - Voorzitter NVO