NVO spreekt met De Monitor over werkervaringsplaatsen

19-11-2015

De NVO heeft op 18 november gesproken met programmamakers van het onderzoeksprogramma De Monitor van de NCRV. Bij het gesprek was ook het NIP aanwezig. Van beide beroepsgroepen, orthopedagogen en psychologen, krijgt het programma signalen binnen over de lastige positie waarin pas afgestudeerden terecht komen en soms voor weinig geld en veel verantwoordelijkheid kiezen voor een werkervaringsplaats. Als NVO herkennen wij deze signalen onder de leden, maar willen wij graag een helder en meer cijfermatig beeld krijgen van de huidige situatie. Daarom zullen we zeer binnenkort, samen met het NIP, een poll uitzetten onder onze leden.

De Monitor richt zich voor een uitzending op 3 januari 2016 op het werkveld van stagiairs, starters en ervaringen met werkervaringsplaatsen. Hun onderzoek is interactief: zij gebruiken continu input vanuit het veld en publiceren tussentijds om hun bevindingen weer te toetsen. Hier willen wij graag aan meewerken.

Hier kunt u lezen wat Tim de Kroon, woordvoerder van de NVO, eerder al vertelde aan De Monitor. Ook is de volledige reactie van de NVO te lezen naar aanleiding van de signalen van De Monitor.

Uw ervaringen als pas afgestudeerde maar ook als collega, teamleider of werkgever, kunt u nu al delen bij De Monitor. Binnenkort zullen wij de leden van de NVO een poll toesturen hierover. Ook het NIP zal dit doen. Wordt vervolgd dus.