NVO sluit zich aan bij Alliantie Kinderarmoede

7-6-2019

In april is de Alliantie Kinderarmoede gestart, een initiatief vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De NVO heeft zich onlangs erbij aangesloten. De Alliantie gelooft er in dat bestrijding van kinderarmoede een gezamenlijk verantwoordelijkheid en aanpak vergt.

“Met de Alliantie Kinderarmoede brengen we organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Iedere organisatie neemt hierin haar aandeel waarmee we impactvolle stappen zetten om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Het uitgangspunt daarbij is dat wij in alles wat we doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen.”

Kinderarmoede is een van de thema’s van de NVO. Ook kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt consequent aandacht bij het kabinet en de gemeenten voor een integrale aanpak van kinderarmoede. NVO zal het de komende periode nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen bij congressen, themabijeenkomsten en in publicaties. Zo was er 23 mei jl. een lezing Opgroeien en sociaal-economische ongelijkheid in het kader van de lezingscyclus ‘Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk’ en komt er in het juninummer van De Pedagoog een interview met Tom van Yperen (NJi) over Opgroeien in armoede.

>> Meer informatie