NVO samenvatting verkiezingsprogramma’s 2017 – 2021

11-11-2016

In de zomer van 2016 schreven politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. De NVO leverde daarvoor, net als veel andere organisaties, input vanuit het perspectief van de beroepsgroep. We vroegen aandacht voor:

 • privacy
 • terugdringen en voorkomen van thuiszitters
 • pedagogische expertise in het wijkteam
 • POH Jeugd
 • continuïteit van zorg 18-/18+
 • richtlijnen en visitatie in de langdurige zorg
 • volwaardige kansen voor starters
 • beperken van de administratieve lasten

 

In de verschillende (concept) verkiezingsprogramma’s zien we tot onze tevredenheid alle van deze onderwerpen (behalve de POH Jeugd) terugkomen. Daarnaast besteden verkiezingsprogramma’s aandacht aan andere thema’s die relevant zijn voor (ortho)pedagogen. De NVO zet ze voor u op een rij. Onder andere komen aan bod:

 • passend onderwijs (in de breedte)
 • signalering en preventie bij het jonge kind en uitbreiding van het ouderschapsverlof
 • goede samenwerking rond- en melding van- kindermishandeling
 • vermindering of afschaffing van het eigen risico in zorgverzekeringen
 • opvang van vluchtelingen en in het bijzonder van hun kinderen

Bekijk hier de samenvatting van de verschillende (concept) verkiezingsprogramma’s aan de hand van diverse onderwerpen en werkvelden.