NVO-registratie nu ook opgenomen in beleid Schadefonds Geweldsmisdrijven

5-7-2019
Afbeelding: Schadeclaims

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.

Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen.

Het Schadefonds gebruikt voor de beoordeling van het psychische letsel medische gegevens van hulpverleners die bevoegd en bekwaam zijn om een diagnose te stellen ten aanzien van psychisch letsel. Vanaf 1 juli 2019 kunnen NVO-leden met de Basisaantekening Diagnostiek (BAD) ook de medische informatie aanleveren voor de beoordeling van het psychische letsel.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict en getuigen zijn ook slachtoffer. Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen.

Letsellijsten
Het Schadefonds hanteert een letsellijst. Deze lijst geeft een indicatie welk letsel als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past. In de meest recente letsellijst van 1 juli is geregeld dat ook NVO-leden met een Basisaantekening Diagnostiek (BAD) informatie aan het Schadefonds kunnen aanleveren.

Kwaliteitseisen behandelaren
Het Schadefonds is er voor slachtoffers met ernstig letsel. Dit kan lichamelijk en/of psychisch letsel zijn. Om het psychische letsel te beoordelen gebruikt het Schadefonds alleen medische gegevens van hulpverleners die bevoegd en bekwaam zijn om een diagnose te stellen ten aanzien van psychisch letsel. Voor de beoordeling van het psychische letsel werd tot 1 juli 2019 alleen medische informatie gebruikt van hulpverleners die een BIG-registratie of NIP-dienstmerk hebben.

Dit signaal heeft de NVO opgepakt en in samenwerking met het Schadefonds is gebleken dat een NVO-registratie mét Basisaantekening Diagnostiek (BAD) van de NVO een met het NIP vergelijkbare volwaardige en hoogwaardige registratie is. Daarom is de NVO-registratie per 1 juli 2019 opgenomen als kwaliteitseis.

Meer informatie en aanvraag indienen
Meer informatie over het Schadefonds kunt u vinden op www.schadefonds.nl. Hier vindt u ook de aanvraagformulieren voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor slachtoffers.

Wilt u een aanvraag indienen namens een slachtoffer en heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Slachtofferhulp Nederland helpt u graag! Kijk op www.slachtofferhulp.nl of bel 0900 – 0101 (lokaal tarief).