NVO reageert op signalen onderbetaalde werkervaringsplaatsen

16-11-2015

De NVO krijgt signalen binnen van starters dat er werkervaringsplaatsen ontstaan tegen soms lage vergoedingen. Als beroepsvereniging vinden we het onwenselijk als er een ontwikkeling gaande is dat eigenstandige functies, die voorheen door volledig betaalde professionals werden ingevuld, nu door werkervaringsplaatsen worden vervangen. Tegelijkertijd zien we dat jeugdhulp en GGZ-instellingen in een enorme spagaat zitten. Ze hebben te maken met zware bezuinigingen, terwijl het aantal cliënten stabiel blijft. We zien ook dat het voor individuele starters aantrekkelijk is om een werkervaringsplaats te accepteren, omdat die hen de kans biedt ervaring op te doen.

De NVO praat binnenkort met het NIP en het tv-programma De Monitor, dat nu onderzoek doet, om meer cijfermatig en onderbouwd de huidige situatie en ontwikkelingen in kaart te brengen. Wellicht zullen we u daarover nog benaderen. Op 3 januari 2016 zal dit onderwerp worden aangekaart tijdens de uitzending van het tv-programma De Monitor (NCRV).

Heeft u ervaringen, als werkgever, teamleider of werknemer, met werkervaringsplaatsen en wilt u dit delen? Dat kan nu al bij de Monitor, klik hier.

Lees hier het gehele artikel van De Monitor ‘Jeugdzorg vergeven van onderbetaalde krachten’ met reacties van de NVO en het NIP.

Bekijk hier de volledige reactie van de NVO op signalen van De Monitor.