NVO reageert op knelpunten en kansen jeugd-ggz in brief aan Tweede Kamer

6-9-2019

Afgelopen week stuurde de NVO gezamenlijk met 10 andere partijen, waaronder de kinder- en jeugdpsychiaters, het NIP en GGZ Nederland, een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het onderzoeksrapport ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet: Een onderzoek naar knelpunten en kansen’. De Tweede Kamer vroeg daar om tijdens de bespreking van de eerste evaluatie Jeugdwet. De jeugd-ggz was in die evaluatie onderbelicht gebleven.

Het rapport maakt duidelijk dat het van belang is de cliënt centraal te stellen, beter gebruik te maken van de expertise van o.a. orthopedagogen bij de toegang en triage, en zorg te dragen voor blijvend beschikbare, passende zorg voor kinderen met (ernstige) psychische aandoeningen. Met de brief willen we als gezamenlijke veldpartijen bijdragen aan het optimaal benutten van kansen om jeugdigen met psychische aandoeningen en hun ouders en gezinnen te helpen. Voor het debat over het onderzoek van de jeugd-ggz gaven wij daarom een zestal aandachtspunten mee in deze brief.

Lees hier de brief.

In de brief wordt ook verwezen naar de onlangs ingediende ‘motie Kuiken’. De Tweede Kamer verzoekt in deze motie het kabinet om te onderzoeken op welke manier en schaal kinderpsychiaters en orthopedagogen dan wel andere relevante beroepsgroepen toegevoegd kunnen worden aan wijkteams zodat zij triage kunnen uitvoeren wanneer een nieuwe hulpvraag binnenkomt (motie-Kuiken 31939, nr. 682).