NVO reageert op internetconsultatie Wet BIG II

19-2-2018

Na meer dan 500 positieve reacties van professionals, brancheorganisaties (GGZ Nederland, VGN, Actiz, NFU en NVZ, verenigd in BoZ, Jeugdzorg Nederland en VOBC), individuele werkgevers, waaronder een aantal toonaangevende zorginstellingen in de (jeugd)ggz en gehandicaptenzorg, de drie grootste cliëntorganisaties in de gehandicaptenzorg (Stichting Down Syndroom, KansPlus en Sien) en opleidingsinstellingen (zowel alle universiteiten die orthopedagogiek aanbieden als de hoofdopleiders van de postmasteropleidingen orthopedagoog generalist) maakte ook de NVO op 16 februari van de gelegenheid gebruik om te reageren op de internetconsultatie wet BIG II. Al deze reacties bevestigen de toegevoegde en onderscheidende waarde van de opleiding en van het beroep en de behoefte aan de expertise vanuit de orthopedagogiek in het veld.

De NVO nam uiteraard ook kennis van meer kritische reacties op de internetconsultatie, vooral van de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog en enkele beroepsverenigingen. De NVO maakt zich oprecht zorgen over de verdeeldheid die zich nu onder bepaalde aanpalende beroepsgroepen en opleiders voor doet. Dit schaadt uiteindelijk cliënten en getuigt van weinig aandacht voor gezamenlijke kwaliteitsverbetering in het veld. De zorg over de verdeeldheid onder beroepsgroepen deelde de NVO met collega- beroepsverenigingen, die samen met ons P3NL vormen. Die verdeeldheid schaadt immers het imago van de beroepsgroepen gezamenlijk. Besloten is dat P3NL vanaf nu meer regie neemt in externe communicatie en in de ontwikkeling van het beroepengebouw op langere termijn.

De internetconsultatie is inmiddels gesloten. Volgende stap in het parlementaire proces is een advies van de Raad van State. De Raad van State neemt de reacties uit de internetconsultatie mee in haar oordeel. Vervolgens wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer.Lees de reactie van de NVO in de internetconsultatie hier.