NVO reageert op brief Schippers over regiebehandelaarschap OG

24-5-2016

Op 19 mei reageerde de NVO onmiddellijk op een brief van minister Schippers over het regiebehandelaarschap van de orthopedagoog generalist (OG). Directe actie van de NVO was noodzakelijk omdat de brief van de minister op een misvatting berustte. De minister ging er in haar brief namelijk vanuit dat het overleg tussen de NVO en het ministerie van VWS over het individueel opleidingstraject tot OG, een versnelling van het wetstraject – om de OG in de Wet BIG op te nemen – in de weg staat. De minister gaat er hierbij vanuit dat de NVO zelf het individuele opleidingstraject wil blijven verzorgen. Dat is echter nooit het geval geweest. Wij lieten het ministerie van VWS meerdere keren weten dat dit niet onze intentie is, maar vroegen of het mogelijk is het individueel traject vorm te geven binnen de onafhankelijke opleidingsinstellingen. Daarover zijn we ook in gesprek met de OG-opleidingsinstellingen zelf.

Daarnaast gaf minister Schippers geen antwoord op de vraag of zij een voorziening wilde treffen om het huidige hoofdbehandelaarschap van de OG vanaf 2017 te behouden. De NVO is echter van mening dat de minister nu aan zet is, omdat met de huidige regelgeving in 2017, de continuïteit van zorg door de OG niet geborgd is voor cliënten. De NVO vraagt dan ook om deze twee punten opnieuw in overweging te nemen.

De brief van de NVO vindt u hier.
Voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp klikt u hier.