NVO position paper over regiebehandelaarschap OG in GGZ

15-3-2016

Als het Kwaliteitsstatuut GGZ per 1 januari 2017 van kracht gaat zoals dat op 16 februari jl. aan minister Schippers en het Zorginstituut Nederland is aangeboden, ontstaat een continuïteitsprobleem voor orthopedagogen generalist (OG) en hun cliënten. Op maandag 14 maart overlegde de NVO daarover met de organisatie die het Kwaliteitsstatuut GGZ moet goedkeuren: Zorginstituut Nederland.

De NVO ontwikkelde voor dit gesprek een position paper. Vier direct betrokken professionals illustreren vanuit hun eigen invalshoek de praktische consequenties wanneer de OG geen regiebehandelaar zou kunnen zijn. De NVO is positief over het feit dat we gehoor hebben gekregen bij Zorginstituut Nederland en ziet, ondanks de grote risico’s die wij signaleren, kans op een (verhoudingsgewijs) goede afloop.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte via onze website en wekelijkse nieuwsbrief.

Eerdere berichtgeving over het Kwaliteitsstatuut GGZ


Mocht u vragen hebben over bovenstaand, neem dan contact op met Cécile Salden (beleidsmedewerker) via c.salden@nvo.nl.