NVO ontwikkelt beroepscompetentieprofiel basis-orthopedagoog

19-10-2018

Recent is de NVO daadwerkelijk gestart met de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel basis-orthopedagoog. Rixt Koen (onderwijskundige) en Malou van Lierop (NVO basis-orthopedagoog en postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit Leiden) gaan dit project trekken. Zij zullen starten met een aantal interviews, een inventarisatie van relevante literatuur / documenten en het samenstellen van een projectgroep. Planning is dat het profiel voor de zomer 2019 gereed is.

Het beroepscompetentieprofiel basis-orthopedagoog is bedoeld om de herkenbaarheid van de beroepsgroep te vergroten en hun beroepsontwikkeling te versterken, soort gelijk aan het beroepscompetentieprofiel orthopedagoog-generalist dat in 2014 is gepubliceerd. Dit profiel is van belang voor het optimaal aansluiten van het onderwijs op de beroepspraktijk en een belangrijk instrument om werkgevers en financiers duidelijk te maken wat ze kunnen en mogen verwachten van een orthopedagoog. Het geeft een beeld van de beroepsuitoefening in de volle breedte.