NVO ondertekent Manifest voor het Kind

7-6-2019

Op de internationale Dag van het Kind (1 juni jl.) bracht de NVO samen met andere partijen het Manifest voor het Kind uit. Aanleiding voor het manifest is het feit dat betrokken partijen zich zorgen maken over het aanbod en de beschikbaarheid van passende jeugdhulp, zorg en ondersteuning. Het Manifest zet kinderen, gezinnen en professionals centraal, geeft aan dat goede zorg een prijs heeft en dat passende zorg voor jeugd een maatschappelijk belang is en iedereen in de samenleving aan gaat.

Klik hier voor het Manifest voor het Kind.

Vorige week werd duidelijk dat gemeenten dit jaar en de komende twee jaar extra geld voor jeugdhulp krijgen. Als NVO hebben we er geen zicht op of dit voldoende is. Als NVO pleiten we er wel voor dat dit geld op de goed plek terecht komt: ín het veld, bíj de zorg aan kinderen en gezinnen. De minister benadrukt in zijn brief het belang van faire tarieven en loon- en prijsbijstelling, maar in de praktijk zien we daar nog weinig van terug. Goede scholing en arbeidsvoorwaarden zijn essentieel voor orthopedagogen en andere professionals om kinderen en gezinnen te blijven helpen. De cao-onderhandelingen staan echter op dit moment stil en worden pas hervat als er extra middelen beschikbaar zijn voor betere arbeidsvoorwaarden voor de professionals. Orthopedagogen staan onder hoge druk op de werkvloer, dit wordt niet automatisch opgelost met extra geld dat naar gemeenten gaat. De NVO zal zich er samen met collega beroepsverenigingen en werkgevers voor inzetten dat het geld op de goede plek terecht komt.

Vakbonden FNV en CNV bereiden een landelijke staking en acties in de jeugdhulp voor. Ze roepen professionals op om op 2 september te gaan staken.

>> meer informatie