NVO onderschrijft aanbevelingen I’m Ready!

12-11-2015
Afbeelding: Im Ready

De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) onderschrijft de aanbevelingen die zijn opgesteld door jongeren in het kader van het project I’m Ready! Dit project is ontstaan op basis van zorgwekkende signalen die Defence for Children ontving over het gebrek aan voorbereiding op de zelfstandigheid van 16-plussers. Dit komt overeen met de ervaringen van leden van de NVO, die jongeren ondersteunen ter voorbereiding op zelfstandigheid, maar ook zoeken naar manieren waarop zij hierin een rol kunnen spelen afgestemd op de behoefte van jongeren en hierdoor verbeteringen kunnen aanbrengen in hun organisatie.

In het project I’m Ready! heeft een jongerenteam aan leeftijdsgenoten gevraagd waar zij behoefte aan hebben in hun voorbereiding op zelfstandigheid. Daaruit zijn tien aanbevelingen ontstaan, die eraan moeten bijdragen dat 16+ jongeren op eigen benen leren staan of waarbij een goede overdracht, dan wel voortgang van behandeling of begeleiding gewaarborgd is. De vragen zijn gesteld aan leeftijdgenoten die in een pleeggezin, residentiële jeugdzorginstelling, een GGZ-instelling of in een justitiële jeugdinrichting zitten of hebben gezeten.

Eén van de I’m Ready! aanbevelingen stelt dat jongeren graag 1 persoon willen waar zij op terug kunnen vallen, ook als de behandeling/begeleiding is beëindigd. Deze persoon moet iemand zijn uit het netwerk van de jongere, waarmee over een lange periode een vertrouwensband kan worden opgebouwd. De NVO ziet hierin een belangrijke rol voor de (ortho)pedagoog, die regelmatig via onderwijs of jeugdhulp betrokken is bij de voorbereiding van de jongere in aanloop naar het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

De NVO bekijkt daarom de mogelijkheden om binnenkort een workshop met (ortho)pedagogen te organiseren, waarin er met de jongeren uit het I’m Ready! team ervaringen gedeeld kunnen worden en vragen beantwoordt over hun behoeften in de voorbereiding op zelfstandigheid. Hiermee kunnen (ortho)pedagogen weer aan de slag, door deze praktijkervaringen toe te passen in hun werk. Op deze manier kunnen we een steentje bijdragen aan een gedegen voorbereiding naar de leeftijd van 18 jaar.

Voor meer informatie over I’m Ready! en de aanbevelingen van de jongeren kijk op de website van I'm ready.