NVO levert input voor verkiezingsprogramma’s

26-7-2016

Volgend jaar, op 15 maart 2017, vinden er in Nederland weer Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op dit moment wordt er door de programmacommissies van de verschillende politieke partijen hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma met daarin alle standpunten. Zoals veel andere partijen levert ook de NVO input om vooraf invloed uit te oefenen op latere politieke voorstellen.

Centraal staan verschillende maatschappelijke vraagstukken die het waard zijn om opgenomen te worden. Pedagogen kunnen en willen daaraan ook een bijdrage leveren. Het gaat om de volgende:

  • privacy bewaren en bevorderen
  • ondersteuning scholen bij voorkomen thuiszitters
  • pedagogische expertise in het wijkteam
  • POH Jeugd
  • de rechten van het kind
  • continuïteit van zorg 18-/18+
  • richtlijnen en visitatie in de langdurige zorg
  • volwaardige kansen voor starters
  • beperken van de administratieve lasten


Tot slot is de NVO van mening dat de orthopedagoog generalist zo snel mogelijk moet worden opgenomen in de Wet BIG, zoals minister Schippers (VWS) al heeft toegezegd. Zodat continuïteit van zorg aan kwetsbare cliënten gewaarborgd is en haar rol als regiebehandelaar kan behouden.

Het gehele document met input kunt u hier bekijken.