NVO-leden via de FvOv aan tafel bij onderwijs-cao’s

8-11-2019

Leden die in het onderwijs werken vragen er al jaren om: hoe behartigt de NVO ónze belangen in de onderwijs-cao’s?  Voor dié leden hebben we goed nieuws: per 1 januari 2020 sluit de NVO namelijk aan bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Deze federatie vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren.

Afgelopen week was de behoefte aan structureel meer geld voor het onderwijs natuurlijk volop in het nieuws. Het lerarentekort is topprioriteit. Zonder daaraan ook maar iéts af te willen doen, vraagt de NVO ook aandacht voor de arbeidsvoorwaarden voor (ortho)pedagogen die in het onderwijs werken en daar de broodnodige ondersteuning van leraren, leerlingen en ouders verzorgen. Via de FvOv is daar nu een kanaal voor en wordt de NVO écht vertegenwoordigd aan de cao-tafels. Aansluiting bij de FvOv is vergelijkbaar met aansluiting bij de FBZ, waarvan de NVO al jaren lid  is en daarmee invloed uitoefent op de CAO’s gehandicaptenzorg, jeugdzorg,ggz, ziekenhuizen en universiteiten.