NVO herhaalt oproep aan minister om continuïteitsvraagtuk op te lossen

7-4-2016

De NVO doet opnieuw een dringende oproep aan minister Schippers (VWS) om een oplossing te vinden voor het zorgcontinuïteitsprobleem dat ontstaat nu de orthopedagoog generalist (OG) vanaf januari 2017 geen regiebehandelaar in de GGZ kan zijn. De NVO doet dit in een brief op 6 april.
Het Kwaliteitsstatuut GGZ noemt de beroepsgroep niet. Voornaamste reden is dat de vereiste BIG-registratie nog ontbreekt. De minister komt weliswaar nog met een wetsvoorstel om de beroepsgroep op te nemen in het BIG-register, maar dat wordt pas rond de jaarwisseling verwacht en zal op z’n vroegst in de loop van 2017 van kracht worden. In de brief aan de minister doet de NVO dan ook een verzoek om het wetsvoorstel, dat nodig is om de orthopedagoog generalist op te nemen in de Wet BIG, te versnellen.

  • Bekijk de volledige brief van de NVO aan minister Schippers. De NVO nuanceert hier ook de cijfers uit het onderzoek van Casemix naar praktijkvariatie van het hoofdbehandelaarschap in de GGZ.
  • Lees ook de Toelichting van het Kwaliteitsstatuut GGZ, waarin de OG expliciet wordt genoemd.
     

Resultaat NVO: overgangsregeling 18-/18+
Dankzij inspanningen van o.a. de NVO kunnen orthopedagogen generalist wel gebruik maken van een overgangsregeling 18-/18+. Deze regeling waarborgt de continuïteit van zorg voor cliënten die tijdens hun behandeling 18 jaar worden en hun behandeling binnen de Zorgverzekeringswet voortzetten (voor maximaal 365 dagen). Net als in voorgaande jaren zal de NVO in gesprek gaan met zorgverzekeraars hierover. Zorgverzekeraars moeten de overgangsregeling namelijk in hun contracteer- en polisvoorwaarden opnemen. Dit is één van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling. De overige voorwaarden worden in de overgangsregeling vermeld.