NVO en NIP in Tweede Kamer over werkervaringsplaatsen

17-2-2017
Afbeelding: Tweede Kamer


Donderdag 16 februari 2017 organiseerde de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op initiatief van PvdA-kamerlid John Kerstens, een ronde tafel over werkervaringsplaatsen. NVO en NIP schoven beiden aan; hun standpunt hadden zij al kenbaar gemaakt in hun position paper over dit vraagstuk.

Aan tafel benadrukten zij opnieuw het belang om voorwaarden te stellen aan een werkervaringsplaats; in de zin van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden maar vooral inhoudelijk in de vorm van leerdoelen, begeleiding en perspectief na zo'n ervaringsplaats. Eerder was aan de tafel door wetenschappers gewezen op internationale regelgeving en de wijze waarop buurland België hierop inspeelt. Graag zouden de beroepsverenigingen, samen met werkgevers en de overheid, verkennen of een statuut zoals België kent, ook in Nederland vorm kan krijgen. De beroepsverenigingen wezen op het verschil tussen een stage en een werkervaringsplaats en op het belang van het ter beschikking stellen van stageplaatsen gedurende de opleiding. We zien dat opleidingen en studenten nu vaak stuiten op het gebrek daaraan. NVO en NIP gaven aan dat werkgevers, beroepsverenigingen en universiteiten een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en dat zij daaraan graag hun bijdrage willen leveren. Een beroepsprofiel zoals de NVO dat gaat opstellen voor de masterorthopedagoog kan daarbij een rol vervullen.

NVO en NIP waarderen het initiatief van de Kamer om deze ronde tafel te organiseren zeer; klaarblijkelijk staat het vraagstuk nu hoog op de politieke agenda. Als beroepsverenigingen zijn we benieuwd naar de wijze waarop de politieke partijen dit verder gaan oppakken.

Meer weten over activiteiten van de NVO om tot betere voorwaarden voor werkervaringsplaatsen te komen? Bekijk hier ons themadossier.

Kijk hier het rondetafelgesprek werkervaringsplaatsen terug op de website van de Twede kamer.