NVO doet mee aan Week van de Opvoeding

3-10-2016
Afbeelding: Week van de opvoeding 2016


Ook dit jaar doet de NVO mee aan de Week van de Opvoeding. Tijdens deze week kunnen ouders en professionals in contact komen met andere ouders, feedback vragen en advies geven over opvoedvragen. Zo weten opvoeders waar ze een volgende keer moeten zijn en professionals wat ouders willen.

De Week van de Opvoeding (3 – 9 oktober) gaat over contact tussen opvoeder en kind, opvoeders onderling en tussen opvoeder en professional. Via een enquête uitgezet door het NJi weten we dat er veel opvoeders zijn met vragen over de interactie tussen ouder en kind.

Aan de hand van 5 blogs levert de NVO en haar leden een bijdrage aan het thema van de week ‘contact’. Verschillende professionals gaan in op de vraag:  Hoe kun je met een open blik blijven kijken naar een kind in ontwikkeling?

Bekijk hier de blogs