NVO doet mee aan de Week tegen Kindermishandeling

12-11-2015

Volgende week, van 16 t/m 21 november, is het de Week tegen Kindermishandeling. De NVO doet hieraan mee door vijf leden aan het woord te laten en te vertellen welke bijdrage zij leveren in de aanpak tegen kindermishandeling. Elke dag van de week komt er een verhaal bij op onze website www.nvo.nl.

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert in 2015 voor het derde opeenvolgende jaar deze week. Volgende week vrijdag kunt een Special verwachten in uw mailbox waarin wij deze verhalen hebben gebundeld.

Met de Week tegen Kindermishandeling vraagt de Taskforce aandacht voor het thema kindermishandeling. En dat is hard nodig! In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk! Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld waaraan een slachtoffer van geweld bloot staat, doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals  zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten dus.

Wilt u meer informatie over de Week tegen Kindermishandeling en welke activiteiten worden ondernomen? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl.