Nu online: Richtlijn 'Samen beslissen met ouder en kind'

25-1-2016

De nieuwe Richtlijn 'Samen beslissen over passende hulp' adviseert professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming om nauw samen te werken met kinderen, jongeren en hun ouders bij het vaststellen van de aard en ernst van hun problemen en de aanpak daarvan.

De richtlijn geeft jeugdprofessionals handvatten om samen met ouders en jeugdigen beslissingen te nemen zodat gezinnen tijdig de hulp krijgen die het best bij hun past. Eigen regie van gezinnen staat daarbij voorop en het leidt tot betere resultaten van de hulp. Op basis van wetenschappelijk onderzoek biedt de richtlijn handvatten waarmee beroepskrachten de hulpvraag van ouders en jeugdigen kunnen verhelderen en goed kunnen samenwerken. Bij de richtlijn horen acht praktische werkkaarten voor professionals.

Ook deze richtlijn is geautoriseerd door de beroepsverenigingen NVO, NIP en BPSW en is een van de veertien richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming die worden ontwikkeld om jeugdprofessionals te helpen bij hun werk.

Lees het volledige persbericht.