Nu online: Richtlijn over middelengebruik in jeugdhulp

9-2-2016

Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming moeten in hun contact met jongeren het gebruik van tabak, drank en drugs structureel aan de orde stellen. Dat is een aanbeveling uit de Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming, die sinds 8 februari online is.

De richtlijn biedt handvatten waarmee jeugdprofessionals de ernst van het probleem kunnen vaststellen en doet aanbevelingen voor de beste aanpak. Middelengebruik op jonge leeftijd kan behalve tot verslaving leiden tot psychische en lichamelijke klachten en kan deze klachten versterken. Een jeugdprofessional kan het middelengebruik bespreekbaar maken door motiverende gespreksvoering. Jongeren leren daarbij inzien dat zij een probleem hebben en raken gemotiveerd om dat aan te pakken.

De richtlijn is geautoriseerd door de beroepsverenigingen NVO, NIP en BPSW. Inmiddels zijn er twaalf richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gepubliceerd.