FAQ - Contracteren en aanbesteden in het jeugddomein

24-3-2016

Naar aanleiding van de interactieve webinar ‘inkoop jeugdhulp vrijgevestigden’ hebben NVO en NIP de veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ’s) online geplaatst.

Enige tijd geleden organiseerden NVO en NIP een webinar over ondersteuning bij de inkoop van jeugdhulp, exclusief voor onze vrijgevestigde leden. Mr. drs. Tim Robbe (advocaat, bestuurskundige) sprak in deze webinar over verschillende manieren van inkopen door gemeenten met als onderwerpen:

  • de kansen en risico’s voor u als vrijgevestigde,
  • de aanbestedings- en contractrechtelijke context
  • de gemeente als opdrachtgever
  • kostprijzen en onderhandelingstechnieken


De webinar werd op de avond zelf door meer dan honderd NVO/NIP-leden bekeken en hoog gewaardeerd. Sindsdien wordt de webinar via het ledennet herhaaldelijk teruggekeken. Tijdens de webinar konden deelnemers vragen stellen. Deze vragen en bijbehorende antwoorden hebben we voor u samengevat in een FAQ.

Klik hier om naar de FAQ te gaan.

De webinar kunt u terugkijken via het ledengedeelte van de website van NVO of NIP. Voor meer informatie over (inkoop) jeugdhulp verwijzen we u ook graag naar: