NVO-NIP Handreiking gesloten jeugdhulp en modellen herzien

19-12-2016

De werkgroep gesloten jeugdhulp heeft de handreiking gesloten jeugdhulp herzien. De Jeugdwet biedt de mogelijkheid om jongeren gesloten op te vangen. Als extra waarborg is in de Jeugdwet opgenomen dat de rechter slechts een machtiging gesloten jeugdhulp afgeeft als er een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper bij het verzoek tot afgifte van een machtiging is gevoegd.

In de herziene handreiking voor deze Kinder- en Jeugdpsycholoog, Orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut wordt in gegaan op details van deze bijzondere taak. In het themadossier zijn ook de herziene modellen voor de instemmingsverklaring opgenomen.

De handreiking en de herziene modellen vindt u hier.