Nieuwe website over kinderrechten

1-12-2016
Afbeelding: Kinderrechten


Het Kinderrechtencollectief heeft het initiatief genomen tot een website met informatie over kinderrechten. Deze is bedoeld voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken. Leidraad is het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind die wordt geconcretiseerd aan de hand van 13 thema’s.  

Het Kinderrechtencollectief is een initiatief van Defence for Children, de Nederlandse Jeugd Raad, Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Ieder(in) en Save the Children. De NVO juicht dit initiatief van harte toe en staat ook vermeld in de lijst van organisaties die een bijdrage leveren aan de rechten van kinderen.

Kijk nu op www.kinderrechten.nl