Nieuwe kabinet en de NVO

27-10-2017
Afbeelding: Tweede Kamer

Het kabinet-Rutte III is op 26 oktober 2017 beëdigd door Koning Willem-Alexander. Op dinsdag 31 oktober worden twaalf nieuwe Kamerleden beëdigd: zes VVD’ers, drie D66’ers, twee CDA’ers en één nieuw Kamerlid voor de ChristenUnie. En op 1 en 2 november is in de Tweede Kamer het debat over de regeringsverklaring. Een overzicht van de bewindspersonen die voor de NVO het meest van belang zijn.

VWS
Hugo de Jonge is Minister van VWS, in zijn portefeuille onder meer Care, WLZ, Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, Persoonsgebonden budget, Kwaliteitsbeleid care, Arbeidsmarktbeleid care en jeugd, Toezicht care & jeugd, en NZA.
Bruno Bruins is Minister voor medische zorg, in zijn portefeuille zit onder meer Cure, zorgverzekeringswet, beroepen en opleiding.
Paul Blokhuis is staatssecretaris van VWS met in zijn portefeuille o.a. GGZ,  Preventie, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Gezondheidsbevordering (leefstijl).

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker is Minister  voor Rechtsbescherming, in zijn portefeuille o.a. Slachtofferhulp, Justitieel jeugdbeleid, Aanpak recidive, Preventie, Bescherming persoonsgegevens, Raad Strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming.
Ferdinand Grapperhaus is Minister van J & V.
Mark Habers is staatssecretaris van J & V en heeft o.a. Vreemdelingenrecht/Migratie, IND, Mensenhandel en prostitutie in portefeuille

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Arie Slob is Minister voor Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en media met in portefeuille o.a. Voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en passend onderwijs.
Ingrid van Engelshoven is Minister van OCW en heeft o.a. in portefeuille MBO en Inspectie van het onderwijs.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmeester is Minister van SCW en Tamara van Ark is staatssecretaris, met oa. in portefeuille Participatiewet, Wajong, Kinderopvang, Inspectie en toezicht.

Op de website van de Rijksoverheid zijn alle taken van de bewindspersonen te vinden.