Nieuwe folder psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs!

27-6-2016

Bijna twee jaar geleden is passend onderwijs ingevoerd. Voor de leden van NIP en NVO die werken in het onderwijs is daarmee veel veranderd en daarom was het ook tijd voor een update van de folder. Om de veelzijdigheid van de beroepsgroepen onder de aandacht te brengen is in samenwerking met de NIP/NVO werkgroep passend onderwijs een nieuwe brochure gemaakt. Daarmee kunnen  psychologen en (ortho)pedagogen werkzaam in het onderwijs het gesprek aangaan met collega’s,  bestuurders of gemeenteambtenaren over wat zij te bieden hebben op het niveau van de leerling, de leraar of klas, voor ouders, voor de school of het samenwerkingsverband of gemeente.

Hier kunt u de PDF bekijken van de folder die ook in druk verschijnt.