Nieuwe Cao Jeugdzorg voor 2016

28-1-2016

De achterban van FBZ, waaronder de NVO, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg. Dat akkoord werd in december 2015 bereikt. De nieuwe cao loopt t/m 31 december 2016. In de afspraken is rekening gehouden met de doorlooptijd van de vorige cao die eerder stilzwijgend werd verlengd tot 1 mei 2016.

Binnen FBZ zijn er zeven beroepsverenigingen met leden die vallen onder de Cao Jeugdzorg. Zij raadpleegden hun leden in de afgelopen weken. Het akkoord werd met een positief advies aan de leden voorgelegd. Alle verenigingen stemden, ook de NVO, in met het akkoord. Inmiddels hebben ook Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV aangegeven in te kunnen stemmen met het akkoord. Dit betekent dat de cao-partijen aan de slag kunnen om de afspraken (zie onderhandelaarsakkoord) komende tijd uit te werken in een cao-tekst.

Belangrijkste resultaten

  • Per 1 januari 2016 structurele salarisverhoging van 1,85%.
  • Afspraken over reparatie van het derde WW-jaar.
  • In principe contracten voor onbepaalde tijd.
  • Werkgevers verhogen het jaarlijks budget voor opleidingsbeleid en loopbaanbeleid van 1% naar minimaal 1,5% (van de totale loonsom).
  • Tijdens vakantieverlof wordt de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag (ORT) uitbetaald.