Nieuwe beroepscode voor psychotherapeuten

18-5-2018

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft een nieuwe (geactualiseerde) beroepscode voor psychotherapeuten uitgebracht. De nieuwe code geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten. 

Een aanpassing van de beroepscode uit 2007 was noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie. Bij de actualisering zijn de structuur en tekstonderdelen van de code uit 2007 als kader gebruikt en waar nodig zijn formuleringen aangepast en verhelderd. Daarnaast zijn aanvullingen opgenomen op grond van relevante nieuwe wetgeving en (tucht)rechtspraak.

Ook is het aantal bijlagen uitgebreid met zaken waarover relatief vaak klachten bij tuchtcolleges worden ingediend en waarover de NVP vaak vragen krijgen van de leden. In de bijlagen staat beknopt en helder uiteengezet wat de relevante wetgeving voor de praktijk betekent, bijvoorbeeld bij onderwerpen als geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking, gezag bij minderjarigen en toestemmingsvereiste bij minderjarigen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de NVP.