Nieuwe beoordelingskaders herregistratie BIG-register gepubliceerd

28-7-2016

Het ministerie van VWS heeft op de website van het BIG-register de nieuwe beoordelingskaders gepubliceerd voor herregistratie van o.a. het beroep gezondheidszorgpsycholoog.

Een van de redenen voor de aanpassingen is de laatste wijziging van het BIG-registratiesysteem, waarbij het voor de zorgverlener mogelijk is om zelf expliciet een keuze te maken tussen correspondentie per mail dan wel per post. Een andere reden is de aanpassing in wet- en regelgeving ten aanzien van promovendi, die enkele weken geleden gepubliceerd is. Verder zijn er rekenfouten in de beoordelingskaders verbeterd.

Het algemeen deel en de beroepsspecifieke delen zijn alleen tekstueel aangepast, behalve het beoordelingskader voor de psychotherapeuten. Wel is er voor sommige beroepen (bijvoorbeeld fysiotherapeuten) het een en ander verandert in de lay-out, deze zijn met elkaar in overeenstemming gebracht.

Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Uiterlijk 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum ontvangt u een brief van het BIG-register. Weten wat uw uiterste herregistratiedatum is? Log in met DigiD bij ‘mijn registratie’ op de website van het BIG-register.

Het vernieuwde beoordelingskader voor de herregistratie als GZ-psycholoog vindt u hier. Hierin treft u ook de specifieke wijzigingen.